Địa điểm Biệt thự Hải Phát PLaza | vị trí đẹp củaImpearia Sky Garden | Khu thương mại The Legend | Tầng hầm Phú Mỹ Complex | Khu căn hộ New Space Giang Biên | Tiến độ Condotel Soleil Đà nẵng |

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Nhà mẫu Imperial Plaza sắp được hoàn thành


Tổng quan về Nhà mẫu Imperial Plaza hiện đang được thi công

tháng kiểm tra bốn mươi bảy lần tiến độ xây
Chỉ có 67 ngày nghỉ ngơi trong năm
Nhà xây chắc chắn lắm

Tổng quan về Nhà mẫu Imperial Plaza

Tổng quan về Nhà mẫu Imperial Plaza


TIN TỔNG QUAN
Nhà mẫu cao cấp Imperial Plaza
Nhà đâu tư: Công ty Thăng Long
Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai
Đơn vị bán hàng: Đất xanh
Địa chỉ: 407 Giải phóng
Diện tích đất : là 37.207
Diện tích xây Nhà mẫu: 33.207 m2
Đất trường học: 607 m2
Đất xây vườn cây: 1407 m2
xây khu thương mại: 1307 m2
có đường điện nước trong các phòng
xây dựng 1807 căn nhà
ĐỊA CHỈ XUNG QUANH
Imperial PLaza cách:
• Hồ đền lừ: 1507 m
• Hồ phương liệt: 807 m
• Bán đảo linh đàm : 3.07 km
• Mặt đường giải phóng: 2.07 km
• Bệnh viên bạch mai: 2307 m
• Công viên thống nhất: 3507 m
XÂY MẶT BẰNG
Nhà mẫu Imperial Plaza  đã  67 người mua
207% nhà rẻ hơn thị trường
Nhà mẫu mang tới bốn mươi bảy không gian sống động để khám phá
Tổng quan về Nhà mẫu Imperial Plaza

Tổng quan về Nhà mẫu Imperial Plaza


Giá nhà chỉ có 26.07 triệu/m2
Nộp tiền 7 đợt là:
Nộp 1 khoản: Cần có sẵn để Nộp đúng 8%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 4 khoản: Cần có sẵn để Nộp đúng 9%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 7 khoản: Cần có sẵn để Nộp đúng 10%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 10 khoản: Cần có sẵn để Nộp đúng 11%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 13 khoản: Cần có sẵn để Nộp đúng 12%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 16 khoản: Cần có sẵn để Nộp đúng 13%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 19 khoản: Cần có sẵn để Nộp đúng 14%  giá trị Nhà mẫu
Nhà mẫu hoàn thành khởi công
Liên hệ Tổng quan về Nhà mẫu Imperial Plaza

Tổng quan về Căn hộ Imperial Plaza


Tổng quan về Căn hộ Imperial Plaza rất cao cấp

tháng kiểm tra bốn mươi sáu lần tiến độ xây
Chỉ có 66 ngày nghỉ ngơi trong năm
Nhà xây chắc chắn lắm

Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza

Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza


TIN TỔNG QUAN
Nhà mẫu cao cấp Imperial Plaza
Nhà đâu tư: Công ty Thăng Long
Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai
Đơn vị bán hàng: Đất xanh
Địa chỉ: 406 Giải phóng
Diện tích đất : là 37.206
Diện tích xây Nhà mẫu: 33.206 m2
Đất trường học: 606 m2
Đất xây vườn cây: 1406 m2
xây khu thương mại: 1306 m2
có đường điện nước trong các phòng
xây dựng 1806 căn nhà
ĐỊA CHỈ XUNG QUANH
Imperial PLaza cách:
• Hồ đền lừ: 1506 m
• Hồ phương liệt: 806 m
• Bán đảo linh đàm : 3.06 km
• Mặt đường giải phóng: 2.06 km
• Bệnh viên bạch mai: 2306 m
• Công viên thống nhất: 3506 m
XÂY MẶT BẰNG
Nhà mẫu Imperial Plaza  đã  66 người mua
206% nhà rẻ hơn thị trường
Nhà mẫu mang tới bốn mươi sáu không gian sống động để khám phá
Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza

Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza


Giá nhà chỉ có 26.06 triệu/m2
Nộp tiền 7 đợt là:
Nộp 1 khoản: Cần có sẵn để Đóng đúng 7%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 4 khoản: Cần có sẵn để Đóng đúng 8%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 7 khoản: Cần có sẵn để Đóng đúng 9%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 10 khoản: Cần có sẵn để Đóng đúng 10%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 13 khoản: Cần có sẵn để Đóng đúng 11%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 16 khoản: Cần có sẵn để Đóng đúng 12%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 19 khoản: Cần có sẵn để Đóng đúng 13%  giá trị Nhà mẫu
Nhà mẫu hoàn thành khởi công
Liên hệ Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza

Thông tin về Chung cư Imperial Plaza


Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza hiện đang hot nhất quận Thanh Xuân

tháng kiểm tra bốn mươi lăm lần tiến độ xây
Chỉ có 65 ngày nghỉ ngơi trong năm
Nhà xây chắc chắn lắm

Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza

Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza


TIN TỔNG QUAN
Nhà mẫu cao cấp Imperial Plaza
Nhà đâu tư: Công ty Thăng Long
Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai
Đơn vị bán hàng: Đất xanh
Địa chỉ: 405 Giải phóng
Diện tích đất : là 37.205
Diện tích xây Nhà mẫu: 33.205 m2
Đất trường học: 605 m2
Đất xây vườn cây: 1405 m2
xây khu thương mại: 1305 m2
có đường điện nước trong các phòng
xây dựng 1805 căn nhà
ĐỊA CHỈ XUNG QUANH
Imperial PLaza cách:
• Hồ đền lừ: 1505 m
• Hồ phương liệt: 805 m
• Bán đảo linh đàm : 3.05 km
• Mặt đường giải phóng: 2.05 km
• Bệnh viên bạch mai: 2305 m
• Công viên thống nhất: 3505 m
XÂY MẶT BẰNG
Nhà mẫu Imperial Plaza  đã  65 người mua
205% nhà rẻ hơn thị trường
Nhà mẫu mang tới bốn mươi lăm không gian sống động để khám phá
Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza

Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza


Giá nhà chỉ có 26.05 triệu/m2
Nộp tiền 7 đợt là:
Nộp 1 khoản: Cần có sẵn để Trả đúng 6%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 4 khoản: Cần có sẵn để Trả đúng 7%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 7 khoản: Cần có sẵn để Trả đúng 8%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 10 khoản: Cần có sẵn để Trả đúng 9%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 13 khoản: Cần có sẵn để Trả đúng 10%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 16 khoản: Cần có sẵn để Trả đúng 11%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 19 khoản: Cần có sẵn để Trả đúng 12%  giá trị Nhà mẫu
Nhà mẫu hoàn thành khởi công
Liên hệ Tổng quan về Chung cư Imperial Plaza

Tổng quan về dự án Imperial Plaza


Tổng quan về dự án Imperial Plaza tại 360 Giải Phóng

tháng kiểm tra bốn mươi bốn lần tiến độ xây
Chỉ có 64 ngày nghỉ ngơi trong năm
Nhà xây chắc chắn lắm

Tổng quan về dự án Imperial Plaza

Tổng quan về dự án Imperial Plaza


TIN TỔNG QUAN
Nhà mẫu cao cấp Imperial Plaza
Nhà đâu tư: Công ty Thăng Long
Đơn vị xây dựng: Công ty Xuân mai
Đơn vị bán hàng: Đất xanh
Địa chỉ: 404 Giải phóng
Diện tích đất : là 37.204
Diện tích xây Nhà mẫu: 33.204 m2
Đất trường học: 604 m2
Đất xây vườn cây: 1404 m2
xây khu thương mại: 1304 m2
có đường điện nước trong các phòng
xây dựng 1804 căn nhà
ĐỊA CHỈ XUNG QUANH
Imperial PLaza cách:
• Hồ đền lừ: 1504 m
• Hồ phương liệt: 804 m
• Bán đảo linh đàm : 3.04 km
• Mặt đường giải phóng: 2.04 km
• Bệnh viên bạch mai: 2304 m
• Công viên thống nhất: 3504 m
XÂY MẶT BẰNG
Nhà mẫu Imperial Plaza  đã  64 người mua
204% nhà rẻ hơn thị trường
Nhà mẫu mang tới bốn mươi bốn không gian sống động để khám phá
Tổng quan về dự án Imperial Plaza

Tổng quan về dự án Imperial Plaza


Giá nhà chỉ có 26.04 triệu/m2
Nộp tiền 7 đợt là:
Nộp 1 khoản: Cần có sẵn để Chi đúng 5%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 4 khoản: Cần có sẵn để Chi đúng 6%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 7 khoản: Cần có sẵn để Chi đúng 7%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 10 khoản: Cần có sẵn để Chi đúng 8%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 13 khoản: Cần có sẵn để Chi đúng 9%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 16 khoản: Cần có sẵn để Chi đúng 10%  giá trị Nhà mẫu
Nộp 19 khoản: Cần có sẵn để Chi đúng 11%  giá trị Nhà mẫu
Nhà mẫu hoàn thành khởi công
Liên hệ Tổng quan về dự án Imperial Plaza

Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

Cư xá An Bình - Cổ Nhuế - Vay 30.000 Tỷ

Cư xá An Bình - Cổ Nhuế - Vay 30.000 Tỷ

Chỉ từ 700 triệu / 1 căn hộ.
- Chỉ cần đóng 30% giá trị, tương đương với số tiền từ 200tr – 270tr, 70% còn lại Quý Khách sẽ được trợ giúp vay vốn theo gói 30.000 tỷ, lãi suất 5%/ năm / 15 năm.
TỔNG QUAN dự án :
- Chủ đầu tư: công ti đầu tư và phát triển Tây Hồ 
- Tên dự án:  cư xá An Bình - Cổ Nhuế 
- Địa điểm: Mặt đường 69
- Tổng đầu tư: trên 500 tỷ đồng 
- Diện tích xây dưng quy hoạch: 963 m2 
- Tổng diện tích quy hoạch: 3000m2 
- Hình thức sở hữu: Sổ hồng – vĩnh viễn 
- Diện tích vỉa hè , công viên, cây xanh quy hoạch: 1.379m2


THIẾT KẾ TỔNG QUAN :
-  An Bình Tower cao 24 tầng bao gồm 20 tầng căn hộ cư xá, 3 tầng thương nghiệp service, 2 tầng hầm. Có 3 cầu thang bộ, 3 thang máy.
- Tầng 1, 2 là dành cho kinh doanh, siêu thị, ngân hàng, văn phòng,...
- Tầng 3 gồm phòng thể thao và các dịch vụ tiện ích dành cho cư dân
- Tầng 4 – 24 dành cho các căn hộ

VỊ TRÍ dự án :- dự án có vị trí đắc địa , tọa lạc tại trung tâm phường Cổ Nhuế - Quận Từ Liêm
- Gần các trường đại học lớn như: ĐH Tài Nguyên Môi trường, Đại học Mỏ - Địa Chất, Học viện tài chính …
- Gần các trường cấp 1 , 2 , 3 chất lượng: Việt Úc, trường Đoàn Thị Điểm,Cổ Nhuế

TIỆN ÍCH QUANH dự án :  
- Cách Hồ Tây và KĐT Ciputra khoảng 1km.  
- Gần khu thành thị mới Resco, Bắc Cổ Nhuế - Chèm, thành thị giao lưu
 - Gần với công viên Hòa Bìn 
- Gần các chợ siêu thị lớn: siêu thị Metro, chợ Cổ Nhuế
 - Gần các bệnh viện lớn: bệnh viện E, Bệnh viện Việt – Hàn…THIẾT KẾ DIỆN TÍCH CĂN HỘ :
- Diện tích đa dạng: 43m2 , 48m2 , 52m2 , 62m2 , 63m2 , 63m2 , 64m2 , 65m2.
- Căn hộ 1 phòng ngủ: 43m2
- Căn hộ 2 phòng ngủ: 48m2 – 52m2 – 62m2 – 63m2 – 63m2 – 64m2 - 65m2.
GIÁ BÁN :
14 , 7 - 14 , 9 triệu/m2
- Cam kết bán đúng giá chủ đầu tư, không chênh, không thu phí, vào tên HĐMB trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư.
TIẾN ĐỘ thanh án:
** Chia làm 6 đợt đóng tiền.
- Đợt 1: Đóng 30% khi kí HĐMB
- Đợt 2: Đóng 20% khi đổ xong sàn tầng 6
- Đợt 3: Đóng 10% đổ xong sàn tầng 12
- Đợt 4: Đóng 10% đổ xong sàn tầng 18
- Đợt 5: Đóng 10% đổ xong sàn tầng 24
- Đợt 6: Đóng 20% nhận bàn giao căn hộ ( tháng 9/2015 )

** Đặc biệt Khách Hàng sẽ được vay Gói 30.000 tỷ của quốc gia với lãi suất 5% / Năm và kì hạn tối đa 10 – 15 năm. Có các ngân hàng kết liên với dự án như:BIDV, AgriBank, VietinBank, VietcomBank với giá trị 
lên đến 70% - 80% căn hộ , thế chấp giao kèo mua bán.